Full-service diensten

Diensten > Full-service diensten

Maak gebruik van de full-service diensten van PanelClix (sample-only en programmering en hosten van de webenquête) en u bent verzekerd van een webenquête die gebruik maakt van de meest recente technieken en functionaliteit. Daarvoor werkt PanelClix reeds enkele jaren samen met DataIM, een specialist in webenquête software. Vrijwel alle offline vragenlijsten kunnen worden geprogrammeerd met deze eigen ontwikkelde state-of-the-art webenquête technologie.

Maak gebruik van onze full-service dienst en profiteer van:

• Standaard functionaliteit zoals rouleren van vragen en antwoorden, uitroutering van antwoorden, scripting met macrovariabelen, prioriteitstelling van segmenten met quota’s, voortgangsbalk, validatie op invoervelden, ...
• Gebruiksvriendelijke respons-formulieren geschikt voor alle type browsers
• Mogelijkheid dat de respondent halverwege stopt en later de rest van de enquête invult.
• Uitgebreide testfunctionaliteit voor opsporen van routing en andere fouten.
• Online enquêtes die operationeel en live zijn 24/7/365.
• Enquêtes met uw eigen bedrijf logo’s en eigen look-en feel.
• Snelle doorlooptijden van programmering tot en met aanlevering dataset (up en running binnen 24 uur, gemiddelde doorlooptijd van 5 werkdagen).
• Online real-time rapportage via een wachtwoord beveiligd. Webpagina met overzicht van frequentie tabellen. Toegang tot procesmonitor met informatie over klikgedrag, doorlooptijd per pagina en onder meer drop-out analyse.
• Multimedia objecten kunnen worden opgenomen in de webenquête (geluidsfragmenten, plaatjes, video streaming).
• Aanlevering dataset in elk gewenst formaat (vaak SPSS) en met vooraf overeengekomen coderingen.
• Complexe programmering met externe gegevensbronnen is mogelijk.
• Verrijking dataset met procesvariabelen (onder meer start- en eind-tijd).
• Verrijking dataset met een data betrouwbaarheidsindex op respondentniveau (zie Panelonderzoek).
• Vertaling van uw vragenlijst in meerdere talen.


Beveiligde en betrouwbare infrastructuur

Als één van de weinige organisaties in Nederland hebben we besloten om fysiek een volstrekt afgeschermde infrastructuur te gebruiken voor enerzijds data collectie t.b.v. marktonderzoek en anderzijds panelmanagement. Dit is ook beloofd aan onze leden. Door de fysieke splitsing tussen de marktonderzoekdata en persoonlijke gegevens van leden ontstaat er een infrastructuur waarin:

• De privacy van leden optimaal beschermd is.
• Vertrouwelijke data van marktonderzoek niet wordt opgeslagen maar direct wordt doorgestuurd naar onze klanten. Oneigenlijk gebruik van deze data is daardoor onmogelijk geworden.

Bovendien zijn al onze systemen dubbel of drievoudig uitgevoerd, waardoor de betrouwbaarheid hoog is en u geen enkele respondent zal missen indien deze deelneemt aan uw onderzoek.