Overige diensten van PanelClix

Diensten > Overige diensten van PanelClix

Gespecialiseerde online panels

Heeft u behoefte aan een speciaal samengesteld online panel met unieke kenmerken voor continu of ad hoc onderzoek, opdat u in staat bent uw klanten beter te bedienen? PanelClix treedt in deze graag op als uw partner! Het versterken van uw concurrentiekracht is ons ondernemingsdoel. Zo ontwikkelen en onderhouden we regelmatig voor onze opdrachtgevers gespecialiseerde online panels, waar regelmatig onderzoek op wordt gedaan.


Continu onderzoek bij (nieuwe) respondenten

U kunt bij PanelClix terecht voor de uitvoering van continu onderzoek met een dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse of kwartaal frequentie. Onze panelmanagement-software kan volledig automatisch (ook op niet-werkdagen inclusief zaterdagen, zondagen en feestdagen) uitnodigingen versturen naar nieuwe respondenten, die niet aan een eerdere meting hebben deelgenomen. Het aantal afgenomen interviews wordt bewaakt en extra uitnodigingen kunnen tussentijds worden verstuurd.


Tracking onderzoek bij (oude) respondenten

Wilt u dezelfde consumenten gedurende een bepaalde periode laten deelnemen aan uw onderzoek, dan kunt u profiteren van de ervaring die PanelClix op dit gebied heeft. Essentieel hierbij is dat een hoog percentage deelnemers elke dag, week of maand mee doet aan het onderzoek, teneinde de betrokkenheid te vergroten. Bovendien zijn speciale technieken ontwikkeld om ervoor te zorgen dat deelnemers niet halverwege afhaken.