Werkwijze

Diensten > Werkwijze

Router

PanelClix heeft een respondentvriendelijk en efficiënt systeem ontwikkeld om te anticiperen op de verschuivende markt van online panels. Ons routersysteem stelt onze leden in staat om op elk moment in te loggen om mee te doen aan een onderzoek. Op basis van hun socio-demografische gegevens en hun gegeven antwoorden op de voorgeschotelde selectievragen kunnen zij zich voor één of meerdere onderzoeken kwalificeren. In plaats van uit te sturen voor één onderzoek, wordt er een algemene mail verstuurd als aanjager voor alle onderzoeken om moeilijke doelgroepen te boosten en om router bias effecten te voorkomen.

Deze vorm van datacollectie heeft naast efficiëntie en respondentvriendelijkheid nog meer voordelen. Het routingsysteem zorgt er voor dat PanelClix doelgroepen kan definiëren, monitoren en controleren; dit stelt ons in staat om verschillende quota en (representatieve) verdelingen te waarborgen.


Dedicated mailing

Indien u van ons routingsysteem geen gebruik kan of wil maken, is er ook nog de mogelijkheid om een onderzoek exclusief uit te zetten via dedicated mails. Met deze methode benaderen wij de gewenste doelgroep met een uitnodiging speciaal en alleen voor uw onderzoek.

Deze werkwijze wordt ook gebruikt van het trekken van een bruto representatieve steekproef. Hiervoor zullen wij representatief uitsturen op opleiding, leeftijd, geslacht en regio volgens marktconforme verdelingen, zodat een representatieve verdeling van de gewenste doelgroep op basis van uitval zal ontstaan.