ISO certificering en kwaliteit

Over PanelClix > ISO certificering en kwaliteit

Op 10 maart 2009 heeft PanelClix als één van de eerste online panel leveranciers het kwaliteitskeurmerk ISO-26362 uitgereikt gekregen. Kwaliteit van de datacollectie staat daarin centraal. Zo worden beroepsrespondenten geïdentificeerd en panel leden met een inconsistent invulgedrag op inactief gezet. Tevens worden vragenlijsten vooraf gecontroleerd en achteraf geëvalueerd door respondenten. Oorzaken en percentages van drop-outs en rapportcijfers van webenquêtes worden teruggekoppeld naar de marktonderzoekbureaus en de onderzoekers.


Innovatie

PanelClix hanteert nieuwe technieken om ingevulde webenquêtes te genereren. Naast de traditionele methode (steekproef trekken van panelleden voor een specifiek onderzoek) worden ook respondenten uitgenodigd voor deelname aan een onderzoek. Pas nadat ze enkele selecte vragen hebben beantwoord zal worden bepaald voor welk onderzoek ze zich kwalificeren. Ook maakt PanelClix gebruik van respondenten die wel eens deel willen nemen aan een online onderzoek, maar die niet lid willen worden van een panel. Ontdubbelen van respondenten vindt plaats door toepassing van digital finger print technieken. PanelClix is lid van de Marktonderzoekassociatie (MOA) in Nederland en Esomar, de Europese overkoepelende organisatie van marktonderzoekbureaus.