Visie

Over PanelClix > Visie

Betrokkenheid van de leden

We weten dat de kwaliteit (data integriteit, data representativiteit en respons) van het uitgevoerde online veldwerk staat of valt met de kwaliteit van ons online panel. Centraal daarbij is de betrokkenheid van de leden bij ons panel. Om deze betrokkenheid te stimuleren hanteren we diverse instrumenten. Zo feliciteren we al onze leden persoonlijk als ze jarig zijn en ontvangen ze onze waardering en persoonlijke attenties met Valentijnsdag en de feestdagen. Maar een relatie is ook gebaseerd op een wederzijds vertrouwen. Alles wat we doen vertellen we eerlijk en duidelijk aan onze leden en we schaden NOOIT hun vertrouwen. Op een groot aantal punten zoals de beveiliging van onze systemen en de scheiding tussen persoonlijke contactgegevens en research data hanteren we zelfs striktere regels dan de richtlijnen zoals die zijn opgesteld door Esomar, de Europese overkoepelende organisatie van marktonderzoekbureaus. Dit doen we omdat de goede relatie met onze leden niet alleen essentieel is voor de continuïteit van PanelClix maar ook voor een goede kwaliteit van de research data.


De markt voor online veldwerk

We verwachten dat de markt voor online veldwerk verder zal toenemen. In de eerste plaats is online veldwerk goedkoper en sneller dan telefonisch of schriftelijk onderzoek. Ook is de respons en kwaliteit van online interviewen in een aantal opzichten beter. Bovendien geloven we dat het allemaal nog goedkoper, sneller en beter kan! We blijven daarom investeren. Niet alleen in de omvang en diepte van ons bestand, maar ook in de relatie met onze individuele leden, in onze kennis, infrastructuur en onze manier van werken. Alleen met investeringen van deze aard kunnen we onze dienstverlening naar u, onze klanten, verder verbeteren.


Focus op grote panels

We verwachten ook dat de bereidheid van consumenten om deel te nemen aan online onderzoek en om zich in te schrijven bij een online panel verder zal afnemen. Dat betekent dat het veldwerk moeilijker zal worden en uiteindelijk nog maar een paar grote panel leveranciers zullen overblijven. Deze panel beheerders zijn in staat om bestaande panelleden te binden en ontwikkelen alternatieve sampling methodes om te kunnen blijven voldoen aan de vraag naar betrouwbare respondenten door marktonderzoekers. Daarom houden wij altijd focus op een groot panel in elk individueel land. En investeren we in innovatie, leden acquisitie en retentie.


Kwaliteit online data collectie

De kwaliteit van online data collectie en panel management zal steeds belangrijker worden. ISO certificering, opsporen en verwijderen van frauduleuze leden door meervoudige inschrijvingen en inconsistent invulgedrag, identificeren van beroepsrespondenten, weigeren van lange vragenlijsten en meer van dat soort maatregelen zal eerder regel dan uitzondering worden. PanelClix wil voorop blijven lopen in deze ontwikkelingen, niet door het te roepen maar door het te doen.