Kwaliteit

Panel > Kwaliteit

De kwaliteit van het uitgevoerde online veldwerk staat of valt met de kwaliteit van het online panel. De betrokkenheid van de panelleden staat hierbij centraal. Wist u dat we al onze leden persoonlijk feliciteren als ze jarig zijn en ze onze waardering en persoonlijke attenties krijgen met Valentijnsdag en feestdagen? We stellen de relatie die we hebben met onze leden centraal. Noemenswaardig mag dan ook zijn, dat slechts een zeer klein percentage van onze leden binnen de eerste 6 maanden hun lidmaatschap beëindigt. Ons belangrijkste bezit is ons online panel. Daarom hebben we in de loop der jaren een uitgebreid managementprogramma ontwikkeld om leden betrokken te houden. Enkele onderdelen van dit programma zijn:

• Op periodieke basis up-to-date houden van profielen van leden.
• Dagelijkse en maandelijkse opschoning van inactieve leden, e-mail bouncers en opzeggers, zodat alleen de meest betrokken leden worden uitgenodigd voor uw marktonderzoek.
• Periodieke verwijdering van leden die een inconsistent invulgedrag erop nahouden, waardoor alleen nog de serieuze leden worden uitgenodigd.
• Continu monitoren van de betrokkenheid van individuele leden.
• Optimale beloningen (niet te hoog) voor leden die participeren aan onderzoeken.
• Diverse interne fraude procedures en controlepunten om nieuwe leden te screenen op integriteit.

Het vertrouwen tussen PanelClix en haar leden is volledig gebaseerd op de cruciale wetenschap bij onze leden dat over hun privacy wordt gewaakt. Geen enkele informatie op individueel lidniveau zal door PanelClix worden gedeeld met derden. Slechts op volstrekt anoniem niveau kan data worden verrijkt. Daarin gaat PanelClix zelfs zo ver dat gebruik wordt gemaakt van fysiek volstrekt gescheiden infrastructuren: één voor de datacollectie tijdens online veldwerk, en één voor panelmanagement waarin de contactgegevens van de panelleden en het afgegeven profiel is vastgelegd. Door deze fysieke scheiding van systemen is de privacy van leden optimaal beschermd en zal vertrouwelijke data van online veldwerk niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor deze is verzameld.


Kwaliteit op individueel respondentniveau

De kwaliteit van online veldwerk staat of valt met de betrouwbaarheid waarmee respondenten de vragenlijsten invullen. Doorgaans is het zo dat respondenten die zomaar wat invullen, dit gedrag structureel vertonen. PanelClix heeft een eigen programma ontwikkeld waarin de kwaliteit op respondentniveau structureel en op continue basis wordt bepaald. Deze kwaliteit wordt objectief bepaald door middel van de Survey Validator, waarbij de antwoorden van respondenten per onderzoek worden geanalyseerd op basis van drie aspecten:

• Snelheid van invullen. Deze is gebaseerd op de verhouding van de snelheid van het invullen van de vragenlijst van de respondent ten opzichte van de snelheid van alle respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld.
• Lengte van antwoorden op open vragen. Deze is gebaseerd op de verhouding van de lengte van de open antwoorden op open vragen van de respondent ten opzichte van de gemiddelde lengte van de open antwoorden van alle respondenten.
• Vaste patronen van invullen. Deze bestaat uit twee onderdelen: het percentage van grids (gegroepeerde vragen) waar hetzelfde antwoord wordt gegeven en het percentage van vragen in identieke beantwoorde grids ten opzichte van het aantal vragen binnen alle grids.

PanelClix gebruikt deze betrouwbaarheidsindex op respondentniveau om respondenten die een onbetrouwbare respons hebben afgegeven, op de grijze lijst te zetten. Alle respondenten met een index bij de slechtste 3%, worden automatisch op de grijze lijst geplaatst. Komt een respondent twee keer binnen het jaar voor op deze grijze lijst, dan wordt de respondent op de zwarte lijst geplaatst. Deze respondent wordt door PanelClix nooit meer uitgenodigd voor online veldwerk. Dit zijn de zogenaamde "frauduleuze respondenten". De surveyValidator is ontwikkeld door Isiz, webpartner van PanelClix.


Profiel individuele respondenten

PanelClix is één van de weinige panelbeheerders die op continue basis de kwaliteit bewaakt van ingevulde vragenlijsten van respondenten. Maar bovendien brengt PanelClix in kaart wat voor een type respondent iemand is. Zo worden de volgende profielkenmerken van respondenten verzameld:

• Soorten onderzoek meegedaan in laatste 12 maanden
• Aan hoeveel onderzoeken laatste week
• Aan hoeveel onderzoeken laatste maand
• Wanneer aan laatste onderzoek deelgenomen
• Motivatie om deel te nemen aan onderzoeken
• Lid bij hoeveel andere panels

Op basis van deze gegevens is PanelClix in staat om beroepsrespondenten uit te sluiten of steekproeven evenredig naar type respondenten samen te stellen.


Kwaliteit organisatie

PanelClix is lid van diverse organisaties (MOA, de marktonderzoekassociatie in Nederland; Esomar, de Europese overkoepelende organisatie) en volgt alle gedragsregels en kwaliteitsprocedures zoals die zijn opgesteld. Bovendien heeft op 10 maart 2009 PanelClix als één van de eerste online panel leveranciers het kwaliteitskeurmerk ISO-26362 ontvangen. Kwaliteit van de datacollectie staat daarin centraal. Zo worden beroepsrespondenten geïdentificeerd en online panel leden met een inconsistent invulgedrag op inactief gezet. Tevens worden vragenlijsten vooraf gecontroleerd en achteraf geëvalueerd door respondenten. Oorzaken en percentages van drop-outs en rapportcijfers van webenquêtes worden teruggekoppeld naar de marktonderzoekbureaus en de onderzoekers.

  • Klik hier voor het Antifraudebeleid en Fraudedetectie document