Specialisaties

Panel > Specialisaties

PanelClix heeft in elk van de verschillende landen onderstaande gespecialiseerde panels opgezet. Hierdoor zijn we in staat respondenten voor uw onderzoek gericht uit te nodigen. Enerzijds worden minder respondenten uitgescreend waardoor u kosten bespaart, anderzijds kan het veldwerk worden uitgevoerd met een kortere doorlooptijd. Bovendien kan op basis van deze profielkenmerken vooraf worden ingeschat of het aantal respondenten kan worden gerealiseerd.


Gespecialiseerde online research panels (klik voor meer informatie):


Zakelijk panel
Het zakelijke online panel van PanelClix bestaat uit leden die hebben aangegeven graag te willen worden uitgenodigd voor online veldwerk op het zakelijke gebied.

Deze leden hebben onder meer de volgende kenmerken afgegeven:

• Wel-niet werkzaam
• Aantal werknemers bedrijf
• Soort beroep
• Inhoud functie
• Beslissingsbevoegdheid inkoop
• Bedrijfssector
• Jaarsalaris

Medisch panel
Het medische online panel van PanelClix bestaat uit leden die hebben aangegeven graag te willen worden uitgenodigd voor online onderzoek op medisch gebied.

Deze leden hebben hun gezondheidskenmerken afgegeven van zichzelf en van hun gezinsleden in het huishouden. Zo zijn onder meer de volgende kenmerken bekend:

• Algemene gezondheidstoestand
• Wel/niet sporten
• Wel/geen bril of contactlenzen of gelaserd
• Gebruik van pijnstillers
• Gebruik van medicijnen
• Gebruik van overige producten
• Gezondheidsklachten
• Gezondheidsklachten van gezinsleden

Automotive & mobiliteit panel
Het automotive online panel van PanelClix bestaat uit leden die hebben aangegeven graag te willen worden uitgenodigd voor onderzoek op het gebied van (openbaar) vervoer, mobiliteit of automotive gerelateerde onderwerpen.

Van deze leden zijn de volgende kenmerken bekend:

• Bezit rijbewijs
• Bezit motorbewijs
• Beschikking over auto
• Bezit andere vervoersmiddelen
• Eigendom auto
• Nieuw of tweede hands
• Aantal kilometers per jaar
• Merk van de auto
• Bouwjaar auto
• Nieuwprijs auto
• Onderhoud van de auto
• Aankoopplannen nieuwe auto
• Lid van de ANWB, Routemobiel
• Gebruik van de trein, bus, metro en tram

Financieel panel
Het financiële online panel bestaat uit huishoudmanagers die hebben aangegeven graag te willen worden uitgenodigd voor online onderzoek over financiële dienstverleners, producten of diensten.

Deze leden kunnen gericht voor uw onderzoek worden uitgenodigd hebben onder meer de volgende kenmerken afgegeven:

• Type ziektekostenverzekering
• Bij welke verzekeraars
• Andere type afgesloten verzekeringen
• Bij welke verzekeraars
• Bij welke banken klant
• Afname van financiële producten
• Bezit creditcard
• Oriëntatie gedrag financiële diensten
• Bezit koopwoning
• Waarde koopwoning
• Duur hypotheek
• Beschikbaar vrije vermogen
• Hoogte bruto gezinsinkomen

Data en telecommunicatie panel
Het data en telecommunicatie online panel van PanelClix bestaat uit leden die hebben aangegeven graag te willen worden uitgenodigd voor onderzoek op het gebied van data en/of telecommunicatie gerelateerde onderwerpen.

Van deze leden zijn de volgende kenmerken bekend:

• Bezit mobiele telefoon
• Aanbieder mobiel netwerk
• Type abonnement
• Datum contract afgesloten
• Reden afsluiten nieuw contract
• Gebruik mobiele telefoon
• Belbedrag
• Kosten mobiel bellen
• Mobiele telefoons in huishouden
• Internet provider
• Koopgedrag op internet
• Type internet aansluiting
• Type televisie aansluiting
• Televisie aanbieder
• Type telefoonverbinding thuis

Drinken en roken panel
Leden die wel eens sterke drank kopen of een specifiek merk sigaretten rookt kunnen we gericht benaderen via dit gespecialiseerde online panel “drinken en roken”. De volgende kenmerken zijn in kaart gebracht van leden die zich hebben geregistreerd voor dit online panel:

• Wel/niet roken
• Aantal sigaretten per dag
• Merk sigaret
• Koopgedrag niet alcoholische dranken
• Koopgedrag alcoholische dranken
• Drink gedrag niet alcoholische dranken
• Drink gedrag alcoholische dranken

Huishouden & gezin panel
In dit online panel zitten leden die informatie hebben verstrekt over onderstaande kenmerken:

• Wel/niet hoofdkostwinner
• Aantal personen in huishouden
• Aantal thuiswonende kinderen
• Geboortedatum thuiswonende kinderen
• Geslacht thuiswonende kinderen
• Beroepen thuiswonende gezinsleden
• Huisdieren
• Aanbieder telefonie
• Energie leverancier
• Verantwoordelijkheid dagelijkse boodschappen
• Primaire supermarkt

Media panel
In het media panel van PanelClix zitten leden die graag willen meewerken aan onderzoeken op het gebied van media. Daarvoor hebben deze leden kenmerken afgegeven over mediaconsumptie, opdat ze gericht kunnen worden uitgenodigd voor dit type onderzoek. De volgende profielkenmerken zijn in kaart gebracht:

• Welke TV zender wordt meeste gekeken
• Favoriete omroep
• Favoriete soorten TV programma's
• Radio zenders waar naar wordt geluisterd
• Abonnement/losse verkoop tijdschrift
• Abonnement/losse verkoop landelijke kranten
• Abonnement/losse verkoop regionale kranten
• Abonnement/losse verkoop TV-gidsen
• Verkooppunt TV-gidsen
• Dag van aankoop losse TV-gids

Reizen panel
Voor het online panel reizen van PanelClix zitten leden die informatie hebben afgegeven over hoe vaak ze reizen, naar welke landen en op welke manier. Onderscheid wordt gemaakt tussen zakelijk en particulier. De volgende kenmerken zijn bekend van deze leden:

• Hoe vaak particulier gereisd naar het buitenland
• Op welke manier(en)
• Naar welk(e) land(en)
• Hoe vaak zakelijk gereisd naar het buitenland
• Op welke manier(en)
• Naar welk(e) land(en)

Allochtonen en geloof panel
Steeds meer onderzoek vindt plaats onder selectieve doelgroepen, waaronder eerste of tweede generatie allochtonen of mensen die een specifieke levenstijl of geloof aanhangen. In ons allochtonen en geloof panel hebben we leden waarvan de volgende kenmerken bekend zijn:

• Geboorte land
• Geboorteland van de vader
• Geboorteland van de moeder
• Welk geloof

Vooral onder tweede generatie allochtonen al dan niet gestratificeerd naar land van herkomst is zeer goed onderzoek mogelijk. Maar ook is het mogelijk om bestaande steekproeven te boosten met allochtonen met bepaalde etniciteit.

Hoger opgeleiden panel
Regelmatig vindt onderzoek plaats onder hoger opgeleiden mensen die een specifieke opleiding hebben afgerond of werkzaam zijn een specifieke sector. PanelClix heeft daarom een gespecialiseerd online panel opgebouwd, dat bestaat uit HBO of WO afgestudeerden en studenten, waarbij bovendien informatie over opleiding is gevraagd. De volgende kenmerken zijn bekend:

• Hoogst afgeronde opleiding
• Richting van de opleiding
• Afstudeerjaar
• Huidige opleiding
• Richting huidige opleiding
• Verwachte afstudeerjaar